Potrzebujesz doradztwa?

Skontaktuj się z naszym ekspertem - 506 099 831

Parametry techniczne posadzek anhydrytowych

Wg normy DIN-EN
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

Wytrzymałość na ściskanie

Od F4 do F7

Od C20 do C40

Możliwość chodzenia po jastrychuPo ok. 1 do 2 dni
Obciążalność warunkowa

( w normalnych warunkach klimatycznych na placu budowy

 

 

Po ok. 5 dniach

Dojrzałość do kładzenia wierzchniej warstwy

(wilgotność szczątkowa zmierzona przyrządem CM

– maks. dopuszczalna wilgotność dla jastrychów ogrzewanych (wykładziny elastyczne i tekstylne, podłogi laminatowe, parkiet i podłoga z kostki drewnianej)

 

 

 

 

 

≤ 0,5 CM – %

– maks. Dopuszczalna wilgotność dla jastrychów nie ogrzewanych (wykładziny elastyczne i tekstylne, podłogi laminatowe, parkiet i podłoga z kostki drewnianej 

 

 

≤ 0,5 CM – %

Przewodność cieplna2,0 [W/(m2K)]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej0,0 12[W/(m2K)]
Zachowanie się w czasie pożaruKlasa materiału budowlanego A1, niepalny
Wartość pH w stanie wilgotnymalkaliczny
Wartość pH w stanie suchymobojętny
Gęstość objętościowa2,0-2,2 kg/dm3
Możliwość rozpoczęcia ogrzewania

Przez jastrychy ogrzewane

 

Po ok. 4 dniach