Potrzebujesz doradztwa?

Skontaktuj się z naszym ekspertem - 76 711 14 16

Styrobeton

lekki styrobeton wolplan

OPIS PRODUKTU

Jest to mieszanka sucha do wylewki na bazie cementowej przy możliwości zastosowania pompy. Posiada właściwości ocieplające i wygłuszające.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

MASA WYPEŁNIENIOWO WYRÓWNAWCZA NA BAZIE POLISTYRENU-130 – gotowa mieszanka jest pompowanym produktem wypełniającym do warstw ociepleniowych i wyrównujących w pomieszczeniach wewnętrznych jak również zewnętrznych z różnorakimi możliwościami zastosowania, jako np.:

WŁAŚCIWOŚCI

MASA WYPEŁNIENIOWO WYRÓWNAWCZA NA BAZIE POLISTYRENU-130- może być w konsystencji półwilgotnej przetwarzanA wszystkimi do tego celu właściwymi maszynami mieszająco-podających oraz za pomocą pomp ciśnieniowych. Wytwarzanie przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku wszystkich konwencjonalnychjastrychów cementowych. Zagęszczenie mieszanki powinno być równomierne na całym przekroju i zachowywać utratę objętości od około 10% do 15% na całej grubości wylewki.

ZALECENIA DO MIESZANKI

200 litrów mieszanki polistyrenowej z dodatkiem 10 litrów wody i 50 kg cementu miesząc równomiernie przynajmniej1 minutę w sprzęcie mieszalniczo-podającym.

WILGOTNOŚĆ/GOTOWOŚĆ DO OKŁADZINOWANIA

Do ustalenia wilgotności szczątkowej można posługiwać się rożnymi metodami. W praktyce sprawdziła się metoda badania wilgotności szczątkowej za pomocą urządzenia CM. W innym przypadku pobierana jest próbka nacałkowitym przekroju o masie 10 gram. Przy ścisku 1,2 bar osiągnięta jest gotowość do okładzinowania. Przedtem jednak zaleca się wzrokowe sprawdzenie przekroju wylewki 10x10cm wyciętej ostrym nożem ostrożnie wyciągniętej z powierzchni. Jeżeli koloryt próbki jest jednakowy na całej grubości przekroju i identyczny z kolorem na obrzeżumożna wnioskować jednolite wysychanie powierzchni.

Parametry techniczne styrobetonu

Styrobeton Wolplan
Przewodność ciepła EN12667

Gęstość nasypowa

Od 0,045 do 0,12 W/m*k

Od 85 do 450 kg/m³

Waga objętości EPS świeżej zaprawy EN1015-6 Od 100 do 550 kg/m³
Stabilność wymiarowa (warunek do 1%) EN1604

Naprężenie ściskające przy 10% nacisku EN826

Do 0,1%

 

Od 85 do 1200 kPa

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej EN12086

Reakcja na ogień EN13501-1

4,70µ

 

E

Odporność przy obciążeniu punktowym EN12430 Fp 1057N
Ziarnistość materiału EPS R 1-8 mm
minimalna grubość wylewki 40 mm
Czas przerobienia materiału 35 min. przy 20°C/65% wilg. powietrza
Temperatura przetwarzania Od +5°C do 30°C
Wartość pH w stanie suchym obojętny
Gęstość objętościowa 2,0-2,2 kg/dm3
Gotowość do chodzenia po powierzchni jest uzależniona od grubości wylewki i klimacie w pomieszczeniach

 

Gotowość do okładzinowania – pomiar CM (max. 12 masy-%) uzależniona od grubości wylewki i klimacie w pomieszczeniach

Po 1-3 dniach

 

 

Po 4-6 dniach