POSADZKI ANHYDRYTOWE PROMOCJA

promocja na posadzki anhydrytowe

Budujesz Dla Siebie? Buduj Zdrowo i Ekologicznie.

Pozwól nam oszczędzić Twój czas i pieniądze. Zamów pakiet podłogowy i pozbądź się problemu, który my rozwiążemy za ciebie.

Wiemy jak kosztowna jest budowa domu, czy też remont, dlatego właśnie opracowaliśmy najlepszą ofertę cenową na rynku. Bądź mądry i pozwól nam oszczędzić Twój czas i pieniądze. Skorzystaj z najlepszej oferty na rynku, która gwarantuje atrakcyjną cenę na realizację usługi wykonania wylewki styrobetonowej oraz posadzki anhydrytowej.

Zaufaj nam, jesteśmy już 10 lat na rynku. To dzięki naszemu doświadczeniu udało nam się opracować pakiet podłogowy składający się z wylewki styrobetonowej oraz posadzki anhydrytowej. Dzięki połączeniu tych dwóch usług możesz oszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Strzel sobie hattricka, skorzystaj z naszej hybrydowej oferty wylewek i oszczędzaj.

Jeżeli zdecydujesz się na realizację pakietu podłogowego przed końcem roku 2019, otrzymasz od nas posadzkę cementową w garażu lub łazience/kotłowni czy też na tarasie za 1 zł netto.

Zobacz jak poprawnie wykonać posadzkę anhydrytową.

Budujesz Dom? Bądź Proekologiczny Zastosuj Styrobeton EkoTerm

Aby rozwiązać wielki problem trzeba zacząć od małych rzeczy. Nasza firma od zawsze starała się działać Proekologicznie, bardzo szybko Ekologia nabrała dla nas ogromnego, znaczenia dlatego rozpoczęliśmy badania i tak powstał Styrobeton EkoTerm.

Jak wiadomo styropian nie ulega rozkładowi, a do tego jest materiałem sprężystym i nie można go w prosty sposób zutylizować. Dlatego wpadliśmy na pomysł, aby go przetworzyć i wykorzystać do jednego z naszych produktów, którym jest Styrobeton EkoTerm. W ten sposób tworzymy lepsze jutro i dbamy o Ekologię.

lekki styrobeton Wolplan

Bądź mądry i nie zwlekaj. Wypełnij poniższy formularz a my przygotujemy dla ciebie darmową ofertę.  Regulamin promocji Wolplan

   

  Z dnia 27.09.2019

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1. Regulamin określa zasady programu promocji Wolplan zwanego dalej „Promocją”
  • 2. Organizatorem Programu jest BauProfi Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Złotoryjska 186, 59-220 Legnica. NIP: 6912496436
  • 3. Program skierowany jest do osób, które spełnią wymagania opisane w niniejszym Regulaminie (osoby te zwane są „Uczestnikami Promocji” lub „Uczestnikami”).
  • 4. Program trwa od 27 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  • 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim.
  • 6. Celem Promocji jest promowanie produktów marki „Wolplan” (dalej: „Produkty Promocyjne”), dostępnych jako kompleksowa usługa wykonawcza.

   §2 NAGRODY

  1. Promocja uwzględnia wykonanie  wylewki anhydrytowej/podbudowy styrobetonowej w „Cenie Promocyjnej” oraz wykonanie posadzki cementowej w cenie 1zł netto w jednym wybranym pomieszczeniu typu: garaż, łazienka lub taras, balkon o maksymalnej powierzchni do 40m² zwanej (dalej: „Nagrodą”). Uczestnik Promocji może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
  2. Uczestnik promocji może skorzystać wyłącznie z jednej Nagrody, którą jest wykonanie kompleksowej usługi posadzki cementowej w garażu lub łazience/tarasie/balkonie za 1zł netto. Uczestnik nie będzie nagradzany podwójnie w każdym przypadku zostanie przyznana tylko jedna Nagroda którą uczestnik ma prawo wybrać.
  3. Decyzja z której nagrody uczestnik będzie korzystał musi zapaść przed zawarciem umowy wykonania usługi.

   §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

  1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
  3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
  4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
   1. Zamówić posadzkę Wolplan w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2019
   2. Podpisać umowę na realizację usługi do dnia 31 grudnia 2019
   3. Zlecić realizację wykonania posadzki Wolplan w czasie trwania promocji
   4. Zapłacić za realizację usługi nie później niż do dnia poprzedzającego realizację usługi.
   5. Złożyć zamówienie oraz podpisać umowę  na realizację pakietu podłogowego o minimalnej powierzchni 200 metrów kwadratowych.
  1. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
  2. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród, przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębna umowa potwierdzająca realizację usługi w czasie trwania Promocji.
  3. Uczestnik uzyskuje prawo do Nagrody po opłaceniu i realizacji zlecenia.
  4. Nagrody będą przyznawane aż do zakończenia okresu promocyjnego.
  5. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
  6. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na infolinii Wolplan pod numerem tel: 76 711 14 16.
  7. Wszelkie oferty, realizacje oraz zamówienia o powierzchni mniejszej niż 200 metrów kwadratowych są automatycznie wykluczone z udziału w promocji.

   §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do siedziby organizatora promocji.
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania.
  4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
  5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

    §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.wolplanposadzki.pl/posadzki-anhydrytowe-promocja
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
   
   

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - 76 711 14 16

  Skontaktuj się z naszym ekspertem